Integritetspolicy

Vilka vi är

Linnabäcken Spedition AB med organisationsnummer 556898-3661.
Vår webbplatsadress är: www.linnabacken.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

Linnabäcken Spedition AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med beställning, registrering av konto eller lämnade av uppgifter via kontaktformuläret. När du klickar på beställ i vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos linnabacken.se godkänner du att linnabacken.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning och kontakt med dig som kund.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att Linnabäcken Spedition AB ska kunna fullfölja ingångna avtal, lagda beställningar, leveranser och fakturering.

Hur länge sparas uppgifterna

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp av en kurs i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter om vad Linnabäcken Spedition AB har registrerat om dig behöver du skicka in en skriftlig begäran om detta.

Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till order@linnabacken.se eller per post till den adress som anges nedan. Det är också till någon av dessa adresser som du ska vända dig om du vill begära korrigering av felaktiga uppgifter eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli helt borttagen ur registret.

Postadress:

Linnabäcken Spedition AB
Larvsvägen 13
534 60 Vedum